Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2020-2021

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2020-2021 của các khoa – xem tại đây